Corporate Social Responsiblity


 


SOCIALT ANSVAR

Vores mission er at hjælpe folk til at få et hjem, de er glade for. Det er en mission, der omfatter alle vores kolleger og leverandører. Vores adfærdskodeks udtrykker vores respekt for menneskerettighederne baseret på FN's Global Compact-initiativ og ILOs grundlæggende konventioner. Den enkle idé bag menneskerettighederne er, at alle skal behandles lige og værdigt uden forskelsbehandling.


For at sikre, at vores leverandører lever op til vores adfærdskodeks, er CarpetVista medlem af BSCI (Business Social Compliance Initiative) ”Initiativ for socialt iværksætteri”, et europæisk initiativ for ansvarlige forsyningskæder. Gennem BSCI bliver arbejdsvilkårene for CarpetVista og de øvrige medlemmers forsyningskæder løbende revideret og forbedret

CarpetVista accepterer at respektere de følgende arbejdsprincipper som defineret i amfori BSCI‘s Adfærdskodeks.

amfori BSCI‘s Principper

Retten til Foreningsfrihed og Kollektive Forhandlinger

Retten til Foreningsfrihed og Kollektive Forhandlinger

CarpetVista forlanger, at vores forretningspartnere respekterer arbejdernes ret til danne fagforeninger eller andre former for arbejdstagersammenslutninger og at deltage i kollektive forhandlinger.

Etisk forretningsadfærd

Etisk forretningsadfærd

CarpetVista accepterer ikke nogen former for korruption, afpresning, underslæb eller bestikkelse.

Fair løn

Fair løn

CarpetVista forlanger, at vores forretningspartnere respekterer arbejdernes ret til at modtage fair løn.

Ingen forskelsbehandling

Ingen forskelsbehandling

CarpetVista forlanger, at vores forretningspartnere tilbyder ligestilling og ikke diskriminerer mod arbejdere.

Anstændig arbejdstid

Anstændig arbejdstid

CarpetVista forlanger, at vores forretningspartnere overholder loven vedrørende arbejdstimer.

Arbejdsmiljø og –sikkerhed

Arbejdsmiljø og –sikkerhed

CarpetVista forlanger, at vores forretningspartnere sørger for et sundt og sikkert arbejdsmiljø, vurderer risiko og tager alle nødvendige foranstaltninger for at fjerne eller reducere det.

Intet børnearbejde

Intet børnearbejde

CarpetVista forlanger, at vores forretningspartnere under ingen omstændigheder ansætter arbejdere under den lovlige minimumsalder.

Særlig beskyttelse af unge arbejdstagere

Særlig beskyttelse af unge arbejdstagere

CarpetVista forlanger, at vores forretningspartnere giver social beskyttelse til alle unge arbejdere.

Ingen ustabil beskæftigelse

Ingen ustabil beskæftigelse

CarpetVista forlanger, at vores forretningspartnere ansætter arbejder på baggrund af dokumenterede kontrakter i henhold til loven.

Intet tvangsarbejde

Intet tvangsarbejde

CarpetVista forlanger, at vores forretningspartnere ikke engagerer nogen form for tvangsarbejde, menneskehandel eller ikke-frivillig arbejdskraft.

Miljøbeskyttelse

Miljøbeskyttelse

CarpetVista tager de nødvendige foranstaltninger for at undgå miljømæssig degradering.

amfori BSCI‘s Tilgang

Overholdelse af Adfærdskodeks

Overholdelse af Adfærdskodeks

CarpetVista er forpligtet til at beskytte arbejdernes rettigheder, i overenstemmelse med loven og amfori BSCI‘s Kodeks.

Forsyningskædestyring og Dominoeffekt

Forsyningskædestyring og Dominoeffekt

CarpetVista anvender amfori BSCI‘s Principper til at påvirke andre forretningspartnere.

Arbejdernes Indragelse og Beskyttelse

Arbejdernes Indragelse og Beskyttelse

CarpetVista holder arbejderne informerede om deres rettigheder og ansvar.

Klageinstans

Klageinstans

CarpetVista sørger for et system til indsamling af klager og forslag fra medarbejderne.

ADFÆRDSKODEKS

Hos CarpetVista mener vi, at det er meget vigtigt, at de produkter, vi sælger, fremstilles under acceptable arbejdsvilkår. Vi hverken ejer eller driver fabrikker, og alle de produkter, vi sælger, købes hos leverandører hovedsageligt fra Mellemøsten og Asia. Vi opfordrer indtrængende vores leverandører til at overholde vores adfærdskodeks, og da der generelt er øgede bæredygtighedsrisici (som i mange lavprislande), er arbejdet med bæredygtighed og etiske indkøb et meget vigtigt spørgsmål for os, som har høj prioritet."

CarpetVista's majoritetsindehaver, Litorina (www.litorina.se), er et investeringsselskab med investeringer i mere end 40 virksomheder. Litorina mener, at det er vigtigt at bidrage til bæredygtig udvikling ved at tage sociale og miljømæssige ansvar, hvilket stiller store krav til alle Litorinas portføljeselskabers leverandører.

CarpetVista er medlem af amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) ”Initiativ for socialt iværksætteri”, et europæisk initiativ, der samler tusindvis af virksomheder omkring en fælles adfærdskodeks. Deres primære opgave er at støtte netværket i processen med at skabe bæredygtige og etiske forsyningskæder.

Som BSCI-medlem har vi forpligtet os til at følge BSCIs adfærdskodeks.

Alle BSCI-medlemmer samarbejder om at stille krav til og forlange forbedringer af leverandørerne, der på deres side forpligter sig til at overholde BSCIs adfærdskodeks.

Som kunde finder du ikke et tæppe med et BSCI-logo. Alle virksomheder, der arbejder med BSCI-standarder, er dog forpligtet til at overholde netværksforpligtelserne.

MILJØMÆSSIGE HENSYN

BSCI koncentrerer sig primært om arbejdsvilkår, men adfærdskodeksen indeholder også visse regler for vand, luft og kemikalier. Vores leverandører skal vurdere væsentlige driftsmæssige miljøpåvirkninger og indføre effektive politikker og procedurer, som afspejler deres miljøansvar. De skal sørge for at gennemføre passende foranstaltninger til at forhindre eller minimere skadelige virkninger på samfundet, naturressourcerne og det generelle miljø."

ARBEJDSFORHOLD

BSCI-adfærdskodeksen følger ILOs internationale konventioner og FNs Global Compact-inititativ. Adfærdskodeksen skal distribueres på arbejdspladsen for at informere arbejdstagerne om deres rettigheder og regler for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

En del af vores adfærdskodeks siger, at vi ikke vil handle med nogen, der bruger børnearbejde. Alle børn bør beskyttes mod økonomisk udnyttelse, og de bør ikke udsættes for noget, der kan skade deres fysiske, mentale, moralske eller sociale udvikling. Hvor unge arbejdstagere (over den lovlige erhvervsdygtige alder) er ansat, bør forretningspartnere sikre, at det arbejde, de udfører, ikke vil være skadeligt for deres helbred eller udvikling, at deres arbejdstid ikke forstyrrer deres skolegang, deres deltagelse i faglig orientering, der er godkendt af den kompetente myndighed eller deres evne til at drage fordel af uddannelsesprogrammer.

Vi accepterer heller ikke tvangsarbejde. Alle har ret til retfærdige og klare kontrakter, og psykisk eller fysisk tvang eller enhver form for misbrug eller ydmygelse af medarbejdere er naturligvis ikke tilladt.

KONTROL

Fabriksinspektion udføres altid af akkrediterede tredjeparter. Afvigelser fra kodeksen, der kommer frem under en fabriksinspektion, korrigeres og følges op på under en fornyet inspektion. Målet er fortsat at forbedre arbejdsforholdene.

UDDANNELSE OG OPFØLGNING

CarpetVista arbejder løbende med opfølgninger af vores leverandører ved regelmæssige besøg. Vi arbejder med løbende dialog, uddannelse og coaching med det formål at få vores leverandører til selvstændigt og systematisk at forbedre arbejdsvilkårene og arbejdsmiljøet.

Har du spørgsmål vedrørende vores arbejde med socialt ansvar, så tøv ikke med at kontakte vores CSR-leder Patricia Widgren på patricia.widgren@carpetvista.se

Sæsonudsalg
Op til  60%

Moderne struktur

Kelim
30-50%

Nyheder

Colored Vintage & Patchwork
Op til  70%

Lyse tæpper

Nain
Op til  30%

Spørg CarpetVista